X

Varstvo zasebnosti

Uporabnik z izvedeno registracijo in vnosom e-poštnega naslova dovoljuje Pivovarni Union d.d. in njenim povezanim osebam v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah ter pogodbenim partnerjem, s katerimi Pivovarna Union d.d. sklene ustrezno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, obdelavo osebnih podatkov v skladu s temi pravili o varstvu zasebnosti.

Pivovarna Union d.d. in/ali njegovi pogodbeni partnerji ob registraciji vnesene podatke in vse njihove spremembe, ki jih naknadno opravi uporabnik, zbirajo, hranijo, vodijo, uporabljajo in obdelujejo v skladu z veljavno zakonodajo v ustrezno varovanem in zaščitenem sistemu. Zavarovanje osebnih podatkov uporabnikov obsega organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo teh podatkov.

Podatki, ki jih uporabnik vnese ob registraciji ter vse njihove, s strani uporabnika sporočene naknadne spremembe, so namenjeni za potrebe zagotavljanja storitve WiFi, vzorčenja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje obsega uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga in zlasti za naslednje namene Pivovarne Union d.d. in njenih pogodbenih partnerjev:

  • Obveščanje o ponudbi Pivnice in o vseh akcijah, dogokih, prireditvah in drugih aktivnostih, povezanih s Pivnico.
  • Obveščanje o produktih in storitvah Pivovarne Union d.d., Pivovarne Laško d.d. in drugih s Pivovarno Union d.d. povezanih pravnih oseb v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (v nadaljevanju skupaj: Pivovarna Union d.d. in povezane osebe).
  • Obveščanje o tržnih, komercialnih in drugih poslovnih dogodkih, akcijah in kampanjah Pivovarne Union d.d. in povezanih oseb.
  • Obveščanje o nagradnih igrah in prireditvah v organizaciji Pivovarne Union d.d. in povezanih oseb.

Uporabnik lahko od ponudnika storitve kadar koli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke, in sicer s sporočilom o želji odjave s seznama prejemnikov na e-poštni naslov splet@pivnica-union.si.

Pivovarna Union d.d.